Nikolaj Bucharin och den skandinaviska arbetarrörelsen

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Nikolaj Bucharin och den skandinaviska arbetarrörelsen

Aleksander Kan

Buy 110 SEK

  • Published 1991
  • Isbn 9150608746
  • Type Paperback
  • 187 pages
  • Swedish

Var det en tillfällighet att Nikolaj Bucharin och några andra av de mer kända bolsjevikledarna, vilka tillbringade en tid i exil i Skandinavien, senare kom att sträva efter ett mer demokratiskt, humant och bondevänligt Sovjetryssland? Den nordiska arbetarrörelsen påverkades av Oktoberrevolutionen och den Kommunistiska Internationalen. Men vilken roll spelade enskilda individer? Dessa och andra frågor söker denna bok att besvara utifrån tidigare delvis okänt material.

Aleksander Kan, född 1925, är professor i historia vid universiteten i Uppsala och Oslo. Han disputerade i Sovjetunionen på en avhandling om de skandinaviska staternas utrikespolitik under andra världskriget (1966). Han har författat läroböcker för högskolan i svensk 1900-talsqistoria (1964) och i Skandinaviens historia (1971, 1980, översatt till fem språk).