Sprickor i muren

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Sprickor i muren – Funktion och dysfunktion i det stormaktstida rättssystemet

Gudrun Andersson Lennström, Marie Lennersand

Buy 110 SEK

  • Published 1998
  • Isbn 9150610716
  • Type Paperback
  • 147 pages
  • Swedish

Stormaktstiden var ett viktigt skede i den svenska historien. Mycket av det vi idag uppfattar som självklara delar av vårt moderna samhälle har sitt ursprung i utvecklingen under stormaktstiden. Samhället genomgick under denna tid en fundamental omstrukturering. Ett av de viktigare områdena var rättssystemet, där stora förändringar ägde rum med avseende på både administration, förvaltning och lagstiftning. I föreliggande skrift diskuteras rättssystemets förändringsprocess. Förändringarna var dock varken rätlinjiga eller enkla att genomdriva. Vi har koncentrerat oss på två aspekter av processen, nämligen kvinnornas roll och kommissionernas funktion.