Lydia Wahlström

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Lydia Wahlström – Till hundraårsminnet av hennes doktorsdisputation 1898

Gunilla Strömholm (ed.)

Buy 110 SEK

  • Published 2000
  • Isbn 9150614169
  • Type Paperback
  • 105 pages
  • Swedish

Den 15 december 1898 disputerade Lydia Wahlström för vinnande av filosofisk doktorsgrad i historia vid Uppsala universitet. Detta innebar att hon blev den fjärde kvinnan i landet som nådde doktorsgraden och - efter Ellen Fries - den andra i historia. Lydia Wahlström kom att utföra en betydelsefull insats som historiker, författare och pedagog, och hon intog dessutom en ledande ställning inom den svenska kvinnorörelsen. Hundra år efter disputationen hyllades Lydia Wahlström med ett symposium vid Uppsala universitet kring hennes liv och gärning. I denna volym har samlats de föredrag som hölls vid symposiet.