Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige

Åsa Karlsson (ed.), Bo Lindberg (ed.)

Buy 110 SEK

  • Published 2002
  • Isbn 9150615521
  • Type Paperback
  • 160 pages
  • Swedish

Ofta sägs att nationalismen är ett modernt fenomen och en produkt av det kapitalistiska industrisamhället. Men även om nationalismen som ideologi inte uppstod förrän under 1800-talet står det klart att föreställningar om nationer och nationalitet också var i omlopp i äldre tider. Den moderna nationalismen har alltså en bortglömd förhistoria som är värd att lyfta fram.

Denna antologi belyser några aspekter av den nationella föreställningsvärlden i det svenska 1700-talet, ett sekel inklämt mellan stormaktstidens götiska patriotism och 1800-talets idealistiska nationalism. Uppsatserna behandlar uttryck för det svenska på olika områden: i statsmaktens information till undersåtarna, i de styrdas appeller till överheten, i kyrkan och det religiösa livet, i elitens politiska kultur, samt i litteraturen, konsten och arkitekturen.