Hans och hennes

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Hans och hennes – Genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid

Maria Ågren (ed.)

Buy 110 SEK

  • Published 2003
  • Isbn 9150616382
  • Type Paperback
  • 302 pages
  • Swedish

En person som har något i sin besittning är alltid värd större förtroende än den, som inget har. En kvinna bör i allmänhet inte tillåtas sköta egendom och ekonomi på egen hand. Men likväl finns det anledning att göra undantag för de kvinnor, som är kloka och vettiga.

Så såg en av 1600-talets mest inflytelserika män (Claes Rålamb) på egendom och kön. För honom var egendom mer än bara en källa till välstånd: den gav också upphov till makt och socialt kapital. Kvinnors tillgång till egendom sågs som mer begränsad än mäns, och den var dessutom beroende av den enskilda kvinnans kvalifikationer.

Dessa båda tankar – att egendom kan kopplas till makt och att tillgången till egendom sett olika ut för män och kvinnor – är centrala även i denna publikation. Här diskuterar en rad svenska historiker egendoms- och könsrelationer i ett tusenårigt perspektiv och med exempel från såväl städer som landsbygd.