En helt annan historia

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

En helt annan historia – Tolv historiografiska uppsatser

Samuel Edquist (ed.), Jörgen Gustafson (ed.), Stefan Johansson (ed.), Åsa Linderborg (ed.)

Buy 110 SEK

  • Published 2004
  • Isbn 915061732X
  • Type Paperback
  • 194 pages
  • Swedish

På framsidan ser vi ett monument över riksföreståndaren Sten Sture den äldre, som trots sin storlek för en undanskymd tillvaro bland de höga tallarna på en ås i Uppsala. När det invigdes 1925, efter mer än ett halvt sekels förberedelser, var Sten Sture en firad symbol för den svenska nationen. Men snart blev den typ av historisk nationalism som monumentet uttrycker omodern. Det är alltså ett utmärkt exempel på det förgångnas ständigt föränderliga roll.

I tolv uppsatser behandlas här några av de sätt på vilka det förflutna synliggörs i samhället. Sturemonumentet är ett av dessa, och läsaren får dessutom stifta bekantskap med bland annat den excentriske 1700-talshistorikern Johan David Flintenberg och olika former av historieanvändande i Bosnien.

Vetenskapen om hur man använt och beskrivit historien kallas historiografi. Det kan handla om identitetsskapande genom historien, de historiska vetenskapernas utveckling, historiens roll i politiken och om hur historia bäst förmedlas. Boken ger intresseväckande inblickar i detta växande forskningsfält.