Kulturtransfer och kulturpolitik

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Kulturtransfer och kulturpolitik – Sverige och Tyskland under det tjugonde århundradet

Andreas Åkerlund (ed.)

Buy 110 SEK

Kommunikation mellan Sverige och Tyskland har alltid varit intensiv och berört i stort sett alla områden i samhället. Så även under 1900-talet som är den tid som bidragen i denna antologi behandlar. Artiklarna är skrivna av historiker och germanister och behandlar så olika teman som Fröbel-pedagogikens mottagande i Sverige, receptionen av Thomas Mann efter 1945, konflikterna kring utnämningen av svenska lektorer i Tyskland under den nationalsocialistiska diktaturen och DDR:s propaganda i Sverige.

Kulturtransfer och kulturpolitik är de två teman som binder samman bidragen i denna antologi. Här behandlas frågor som rör överföringen av kulturella fenomen från Tyskland till Sverige och dessa fenomens mottagande och transformation. Här undersöks även hur språk och kultur i ordets vidaste mening har ingått som ett viktigt moment i den stadiga utrikespolitiken - både från tyskt och svenskt håll.