Skillingtryck

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Skillingtryck – Historien om 1800-talets försvunna massmedium

Hanna Enefalk

Buy 110 SEK

Och spörjs nu vem visan har diktat och skrivit,

Så är det för detta en enstörig sven,

Som fått sig i blomstrande livet

En fager och fulltrogen vän.

Så kunde det låta i ett typiskt skillingtryck – ett billigt litet vishäfte av en typ som började tillverkas på 1500-talet och såldes en bra bit in på 1900-talet. För många idag framstår nog skillingtrycken som höjden av folklighet. Men visan som citerades ovan var inte skriven av någon bonddräng utan av J.G. Carlén, en välkänd författare vid 1800- talets mitt. Så hur folkliga var skillingtrycken egentligen? Vilka ämnen avhandlades i vistexterna, och vad kan de berätta om sin tids samhälle?

I den här boken berättar historikern Hanna Enefalk en ny historia om skillingtrycken: en historia om ett medium som förändrades från att ha tjänat den kyrkliga reformationen till att gå hand i hand med den liberala tidningspressen. Boken vänder sig till forskare, studenter och alla som är intresserade av förelöparna till vår tids massmedia.