Vadstenadiariet

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Vadstenadiariet – Latinsk text med översättning och kommentar

Claes Gejrot

Out of stock

Vadstenadiariet (Diarium Vadstenense) är en av våra mest kända källtexter - en guldgruva för alla som vill bekanta sig med Sverige under senmedeltiden.

Vi möter där det fromma och flitiga klosterfolket i Heliga Birgittas kloster i vardag och fest. Bröderna berättar t.ex. om de magnifika arrangemangen i Vadstena år 1455, när en svensk kungadotter invigdes till syster, och år 1489, när Birgittas dotter Katarina skrinlades i närvaro av bl.a. riksföreståndaren Sten Sture den äldre. Men de innehållsrika notiserna i Vadstenadiariet har ofta en mer personlig prägel än så. Bland mycket annat kan vi läsa om vissa bröders kritik mot abbedissan, om klostrets hemliga skattgömma, om lekbroder Ragvald som föll ned från taket när han skulle plocka ned utsmyckningar, om syster Kristina som hade värmt sig med otillåtna pälskläder och om syster Cecilia som i förtvivlan sprang och gömde sig när hon mot sin vilja valts till klostrets abbedissa.Texten blickar också ut mot världen utanför klostermurarna och låter ett myller av personer träda fram: kungar och biskopar, riddare och krigsmän, kättare och upprorsmän, hantverkare och konstnärer, borgare och bönder- alla sedda från klostrets horisont.

Vadstenabrödernas detaljrika text, tillkommen under drygt ett och ett halvt sekel, presenteras här på ett lättillgängligt sätt i en ny svensk översättning sida vid sida med den latinska originaltexten. Texten åtföljs av en löpande innehållskommentar.