Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 74 2017

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 74 2017 – Tema trä

Sofia Holmlund (ed.), Kjell Hansen (ed.)

Buy 225 SEK

I DETTA NUMMER:

Tema trä av Sofia Holmlund & Kjell Hansen

Bilden av trä. Föreställningar om levande material i en postindustriell tid av Olle Wilson

Västergötlands medeltida kyrkotaklag av Robin Gullbrandsson

Att bygga en kyrka i trä av Gunnar Almevik & Karl-Magnus Melin

Building a Brick Church. Holy Cross church at Hattula in Finland av Tanja Ratilainen, Kari Eskola, Kari Uotila & Markku Oinonen

Herrgårdens värde. Förvaltning som livsstil av Tora Holmberg

Vårda och bevara historiska trätakstolar – utmaningar och lösningar av Ylva Sandin

Carl Henrik Carlsson (red.), 2016, Den svenska socknen av Ådel Vestbö-Franzén

Hedvig Mårdh, A Century of Swedish Gustavian Style: Art History, Cultural Heritage and Neoclassical Revivals from the 1890s to the 1990s av Kjetil Fallan

Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund, Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum av Johannes Westberg