Carl Otto Mörners relation av år 1810

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Carl Otto Mörners relation av år 1810 – Om resan till Paris och tronföljarvalet i Örebro

Aare Mörner, Magnus Mörner

Buy 200 SEK

”Kungamakaren” Carl Otto Mörner (1781–1868) har i två, av forskningen välkända och flitigt citerade relationer skildrat hur han i juni 1810 for till Paris och erbjöd marskalk Jean Baptiste Bernadotte att bli svensk tronföljare – en egenartad episod i Sveriges historia. Den ena relationen, ”Kort berättelse om ursprunget till thronföljare-valet i Örebro år 1810”, trycktes i Stockholm 1829. Den andra, ”Några ord om första tanken och ursprunget till Bernadottes kallande till Sveriges kronprins”, utgav han vid hög ålder 1853. I bägge fallen ingrep censuren och bara enstaka exemplar av dessa två originalupplagor överlevde, men båda har senare nyutgivits.

När Magnus Mörner 1987 förberedde en biografi över Carl Otto Mörner för svenskt biografiskt lexikon, fann han ytterligare en relation av Mörners hand i Nordiska museets arkiv: ”Några anmärkningar samt Berättelse om min resa 1810 Junii & Julij”. Denna relation är på sista sidan daterad till den 24 augusti 1810 och alltså – i motsats till de tidigare tryckta versionerna – författad omedelbart efter resan till Paris och tronföljarvalet i Örebro. Den har därigenom ett källvärde som, tillsammans med textens språkliga omedelbarhet, gör en edition i Kungl. Samfundets Handlingar motiverad. Som bilaga till relationen publiceras ytterligare en otryckt primärkälla – en rapport från Bernadottes halvofficiella ombud i Örebro J.A. Fournier till honom i september 1810. Tillsammans med Magnus Mörners utförliga kommentarer bidrar de två dokumenten till att fördjupa vår bild av händelserna sommaren 1810.