Dag Hammarskjöld Ungdomsårens vittnesbörd

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Dag Hammarskjöld Ungdomsårens vittnesbörd – Brev och anteckningar 1925-1931

Karl E. Birnbaum

Buy 200 SEK

Den postumt utgivna dagboken ”Vägmärken” har varit – och förblivit – den främsta källan till kunskap om Dag Hammarskjölds person. Under det senaste årtiondet har emellertid nytt källmaterial blivit tillgängligt som belyser Hammarskjölds liv. Det handlar framför allt om dokument från ungdomsåren i slutet av 1920-talet.

Denna volym innehåller de viktigaste av dessa handlingar, nämligen de många breven till de två närmaste vännerna från studietiden i Uppsala: Rutger Moll och Jan Waldenström. Breven ger goda inblickar i den unge Dag Hammarskjölds vardagsmiljö och i hans inre utveckling under viktiga år av hans liv, i en process som han ibland benämnt ”människoblivandet”. Detta nya källmaterial både kompletterar och nyanserar helhetsbilden av människan Dag Hammarskjöld och ökar vår förståelse av de ideal som präglade hans gärning som ämbetsman och som Förenta Nationernas generalsekreterare.