Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils 1660-1669

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils 1660-1669 – Utgåva av latinsk text med översättning

Annika Ström

Buy 200 SEK

Privata brev ger oss en möjlighet att komma människor i historien närmare. Via breven kan vi få samtida vittnens syn på och beskrivningar av historiska händelser. Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils under åren 1660-1669 ger en unik inblick i skeenden i Åbo stad, akademi och hovrätt under en spännande och dynamisk period. Samtidigt får vi lära känna privatpersonen Gyldenstolpe och därigenom hela hans familj och allt som upptog familjen vid denna tid. Här skildras problem vid akademin, ekonomiska och juridiska ärenden parallellt med dödsfall, födslar, bröllop, barnens uppfostran och utbildning. Breven utgör ett rikt källmaterial för såväl historia, personhistoria, pedagogikens och retorikens historia som för latinet underperioden. Gyldenstolpes brev är ytterligare ett vittnesbörd om periodens latinkompetens och nylatinets användning.

Utgivaren Annika Ström är professor i retorik vid Södertörns högskola och docent i latin.