Axess NR 9 2017

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 9 2017 – Hopp och förtvivlan

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2017
  • Type Paperback
  • 132 pages
  • Swedish

Vi ställde två frågor till tolv skribenter:

1. Vad i samtiden gör ditg mest optimistisk?

2. Mest pessimistisk?

Här följer svaren.

Skribenter i detta nummer: Widar Andersson, Katarina Barrling, Lennart Berntson, Susanna Birgersson, Per-Arne Bodin, Maria Borelius, Annika Borg, Ulrika Carlsson, Adam Cwejman, Ann-Sofie Dahl, Anna Dahlberg, Torbjörn Elensky, Thomas Engström, Fredrik Erixon, Göran Frankel, Anosh Ghasri, Lotta Gröning, Joel Halldorf, Dick Harrison, Karin Henriksson, Pontus Herin, Edvard Hollertz, Tanja Holm, Josefin Holmström, Henrik Höjer, Jackie Jakubowski, Sofia Lilly Jönsson, Benjamin Katzeff Silberstein, Dan Korn, Torill Kornfeldt, Martin Kragh, Malcolm Kyeyune, Martin Lagerholm, Erik W Larsson, Therese Larsson Hultin, Charlotta E Lindell, PJ Anders Linder, Gunnar Lund, Camilla Lundberg, Berild Lundblad, Lars Lönnroth, Charlotta Mellander, Tommy Möller, Paulina Neuding, Bengt G Nilsson, Annika Nordgren Christensen, Bengt Ohlsson, Patrik Oksanen, Tommy Olofsson, Katarina O’Nils Franke, Karin Pihl, Susanna Popova, Carl Rudbeck, Torsten Rönnerstrand, MarieLouise Samuelsson, Inga Sanner, Alfred Sjödin, Jakob Sjövall, Isak Skogstad, Yrsa Stenius, Karin Svanborg-Sjövall, Per Svensson, Bengt E Y Svensson, Jan Söderqvist, Nils Johan Tjärnlund, Lars Trägårdh, Mats Wiklund, Petra Östergren