Don Antonio Pimentels depescher från drottning Christinas hov 1652-1656

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Don Antonio Pimentels depescher från drottning Christinas hov 1652-1656 – Jämte svarsskrivelser och spanska statsrådsprotokoll

Nils Berencreutz

Buy 200 SEK

  • Published 1961
  • Type Paperback
  • 198 pages
  • Swedish