Axess NR 5 2013

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 5 2013 – Främlingskap och tolerans

Peter Elmlund (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2013
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

Varför främlingsfientlighet uppstår beror på flera och samverkande orsaker. Vissa kontexter förstärker eller mildrar negativa attityder till medlemmar av främmande etniska grupper. Till exempel varierar inställningen till invandrare i Europa. Forskning visar också att i Sverige är toleransen högst mot invandrare.

Skribenter: David Andersson, Håkan Arvidsson, Tanja Bergkvist, Pieter Bevelander, Ulrika Björkstén, Andrea Bohman, Nick Cohen, Adam Cweijman, Maureen A Eger, Rolf Ekéus, Torbjörn Elensky, Per Grankvist, Thomas Gür, Johan Hakelius, Erik Hedling, Mikael Hjerm, Marko Atilla Hoare, Martin Lagerholm, Lisbeth Lindeborg Peter Luthersson, Lars Lönnroth, Alen Musaefendic, Svante Nordin, Jonas Otterbeck, Jens Riis, Carl Rudbeck, Påhl Ruin, Kim Salomon, Anders Sandberg, Jaff Schatz, Daniel Serwer, Nathan Shachar, Brandan Simms, Gunnar Sonesson, Bengt E Y Svensson, Per Svensson, Jan Söderqvist, Ann Tiberg, Gunnar Wetterberg, Mats Wiklund.