Axess NR 7 2013

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 7 2013 – Universitetet utmanat

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2013
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

Högskolekurser på nätet som når tiotusentals studenter beskrivs i ömsom euforiska, ömsom resignerade termer. De kallas MOOC (Massive Open Online Course). Vissa hoppas på en pedagogisk revolution, andra ser början till slutet för universiteten. Oavsett vilket perspektiv som anläggs tycks den teknikstyrda utvecklingen vara på stark frammarsch. Universiteten behöver nya strategier för att främja kunskapsinhämtande och kritiskt tänkande.

Skribenter: David Andersson, Li Bennich-Björkman, Lennart Berntson, Staffan Börjesson, Nick Cohen, Theodore Dalrymple, Andrew Delbanco, Carl-Göran Ekerwald, Torbjörn Elensky, Inger Enkvist, Göran Frankel, Per Grankvist, Johan Hakelius, Dick Harrison, Erik Hedling, Erik Jennische, Anders Johnson, Gunnar Karlsson, Per Klingberg, Martin Lagerholm, Charlotta Levay, Lisbeth Lindeborg, Nicklas Lundblad, Lars Lönnroth, Tommy Olofsson, Calle Pauli, Roland Poirier Martinsson, Jens Riis, Carl Rudbeck, Anders Rönmark, Kim Salomon, MarieLouise Samuelsson, Staffan Skott, Jayne Svenungsson, Ann Tiberg, Håkan Tribell, Gunnar Wetterberg, Mats Wiklund.