Axess NR 9 2013

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 9 2013 – Den saknade medborgarkänslan

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2013
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

Demokratin är inte ifrågasatt som ideal, men på många håll är det problem med praktiken. Känslan av medborgarskap är för svag och det brister i uppriktighet mellan väljare och valda. Om politiker ägnar sig åt ängsligt röstfiske och väljarna kräver förmåner men inte vill höra talas om kostnaderna, kan man inte förvänta sig balans och kvalitet i de politiska besluten. Vi rapporterar från Frankrike, Ryssland, Sydafrika och USA.

Skribenter: Mats Alvesson, Jacob Arfwedson, Lennart Berntson, Tor Billgren, Jens Christian Brandt, Anna Brodow Inzaina, Mark Brolin, Fredrik Erixon, Lars Gunnar Erlandson, Marika Formgren, Eli Göndör, Johan Hakelius, Joel Halldorf, Kristian Hultqvist, Jackie Jakubowski, Lars Anders Johansson, Lena Jonson, Per Klingberg, Martin Lagerholm, Erik W Larsson, Anna-Lena Laurén, Anita Limare Hjelte, Lisbeth Lindeborg, Magnus Ljunggren, Peter Luthersson, Ruth Lötmarker, Ninna Rösiö, Kim Salomon, Robert J Shapiro, Benjamin Katzeff Silberstein, Staffan Skott, Håkan Tribell, Carina Waern, Gunnar Wetterberg, Johan Wiktorin, Ramy Wurgaft.