Axess NR 8 2014

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 8 2014 – Den goda karaktärens kultur

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2014
  • Type Paperback
  • 99 pages
  • Swedish

Egenskaperna som formar en god karaktär - att kunna skjuta upp belöningar, att komma igen efter motgångar, att ha förmåga till flit och förkovran - är dubbelt värdefulla. Dels är de verktyg med vilkas hjälp människor kan förbättra sin situation, dels ser de till att man håller sig borta från trubbel. Ett gott samhälle är noga med att främja utveckling av den personliga karaktären och ser till att dygden får sin belöning.

Skribenter: Stefan Attefall, Louise Belfrage, Christian Berg, Mark Brolin, Ann-Sofie Dahl, Niklas Ekdal, Mats Fält, Josefin Holmström, Boris Johnson, Per Klingberg, Hugo Lagercrantz, Peter Landelius, Charlotta Levay, Lisbeth Lindeborg, Nils Lundgren, Carl-Johan Malmberg, Henrik Nilsson, Bengt G, Nilsson Bengt, Calle Pauli, Simon O, Pettersson, Roland, Poirier Martisson, Richard V Reeves, Påhl Ruin, MarieLouise Samuelsson, Charlotta, Seiler Brylla, Jasenko Selimovic, Nathan Shachar, Thomas Steinfeld, Jan Söderqvist, Lars Trägårdh, Carina Waern, Göran Wennborg, Johan Wiktorin