Axess NR 4 2015

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 4 2015 – Postmodernism i Putins tjänst

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2015
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

Propagandan från Moskva ser inte längre ut som under Sovjettiden. Då försökte man övertyga om att det egna systemet var överlägset. Nu går man in för att sprida osäkerhet och förvirring. Det viktiga är inte att övertyga människor i Ryssland och väst om sin egen förträfflighet utan att skapa känslan av att allting flyter och att ingenting är att lita på.

Skribenter: Louise Belfrage, Christian Berg, Anders Björnsson, Per-Arne Bodin, Anna Brodow Inzaina, Fredrik Ekelund, Torbjörn Elensky, Kristian Gerner, Rolf Gustavsson, Eli Göndör, Johan Hakelius, Bo G Hall, Joel Halldorf, Josefin Holmström, Lars Anders Johansson, Oscar Jonsson, Benjamin Katzeff Silberstein, Lisbeth Lindeborg, Sakine Madon, Annika Nordgren Christensen, Svante Nordin, Tommy Olofsson, Jojje Olsson, Stefan Olsson, Peter Pomerantsev, Margit Richert, Carl Rudbeck, Torsten Rönnerstrand, MarieLouise Samuelsson, Hanna Sistek, Thomas Steinfeld, Bengt E Y Svensson, Jan Söderqvist, Krister Thelin, Håkan Tribell, Louise Vinge