Axess NR 5 2015

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 5 2015 – Public service på riktigt

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2015
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

Är det rimligt att public service-företagen använder sina licensmiljarder till program som lika gärna kunde sändas i reklamfinansierade kanaler? Bör public service-uppdraget ges en tydligare kvalitetsprofil? Frågorna hörs allt oftare och det står alltmer klart att det behövs en förändring. Men hur ska den se ut?

Skribenter: David Andersson, Håkan Arvidsson, Hans-Gunnar Axberger, Louise Belfrage, Lennart Berntson, Annika Borg, Ann-Sofie Dahl, Niklas Ekdal, Maria Eriksson, Stefan Fölster, Johan Hakelius, Björn Hasselgren, Martin Hårdstedt, Anders Johnson, Sten Kindlundh, Martin Lagerholm, Peter Landelius, Erik W Larsson, Olle Lidbom, Charlotta Lindell, Nicklas Lundblad, Ruth Lötmarker, Henrik Nilsson, Svante Nordin, Mauricio Rojas, Påhl Ruin, Jasenko Selimovic, Jakob Sjövall, Sven-Johan Spånberg, Patrik Strömer, Bengt E Y Svensson, Richard Swartz, Jan Söderqvist, Staffan Ulfstrand, Josefin Utas, Carina Waern, Mats Wiklund