Namn och bygd 2017

Namn och bygd 2017 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Eva Nyman (ed.), Staffan Nyström (ed.), Inge Særheim (ed.)
Series Namn och bygd, 105

Buy 95 SEK

  • Published 2017
  • Isbn 000000000
  • Type Paperback
  • 194 pages
  • Namn och bygd, 105

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Öninge, ett östgötskt bynamn

Björk, Simon Karlin: Särsö och Personnamnet fisl. Sævarr

Hagåsen, Lennart: Sockennamnet Ilsbo i Hälsingland

Holm, Olof: Hälle, Hällne och fsv. *hændil

Löfdahl, Maria: Från Bellevue till Halabja. En studie av det språkliga landskapet runt Bellevue marknad

Nordisk namnforskning 2016

Nyström, Staffan, Nyman, Eva & Særheim, Inge. Ny redaktion för Namn och bygd

Roeck-Hansen, Birgitta: Husabyar, järn och den tidiga sveastaten

Særheim, Inge: Sprette, Sprøtta og Springaren. Individualitet i skjergardsnamn

Vikstrand, Per: Gudhem in Västergötland, Sweden

Andersson, Thorsten: Det förhistoriska Roden