Axess NR 4 2018

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 4 2018 – TEMA: Den kinesiska idén

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2018
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

Under Xi Jinping skärps den ideologiska profilen hos det kinesiska styret. Kommunistpartiets grepp om makten hårdnar ytterligare. Kina ska ta större plats i världen även på ett idémässigt plan. Vilka drivkrafter styr denna utveckling? Vilken roll spelar nationalismen och de längre historiska perspektiven?

Skribenter i detta nummer: Niklas Anderberg, Wilhelm Behrman, Fredrik Bergman, Annika Borg, Håkan Boström, Torbjörn Elensky, Torsten Elofsson, Thomas Engström, Rebecka Eriksson, Lars Peter Fredén, Johan Frostegård, Ulla Gudmundson, Ylva Herholz, Josefin Holmström, Henrik Höjer, atarina Kärkkäinen, Martin Lagerholm, Charlotta E Lindell, Börje Ljunggren, Svante Lovén, Ruth Lötmarker, Katrine Marçal, Catta Neuding, Bengt Ohlsson, Tommy Olofsson, Bengt Pettersson, Carl Rudbeck, Torsten Rönnerstrand, Jakob Sjövall, Lars-Håkan Svensson, Bengt E Y Svensson, Erik Thyselius, Martin Tunström, Staffan Ulfstrand, Mats Wiklund, Martin Ängeby, Petra Östergren