Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 75 2018

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 75 2018

Emilie Karlsmo (ed.), Cathrine Mellander Backman (ed.)

Buy 225 SEK

I DETTA NUMMER:

Till nytta och nöje - grönytor utifrån praktik, ekologi och återbruk av Emilie Karisma & Cathrine Mellander Backman

Historie Lawn Management Regimes - The skill of the gardeners at Gunnebo House av Joakim Seiler

Lawns in Sweden: History and etymological roats, European parallels and future alternative pathways av Maria Ignatieva, Clas Florgård & Katarina Lundin

Danske havebyer 1898-1925 - sammenlignet med England og Tyskland av Helle Ravn & Peter Dragsbo

Transformasjonen av Halsnøy kloster til verdslig gårds- og residenskompleks i perioden 1537-1800 av Lars Jacob Hvinden-Haug & Regin Meyer

PÅGÅENDE FORSKNING

Att skapa utrymme för komplexa kulturarv av Hedvig Mårdh

UPPSLAGET

Att styra staden - Om aktörer, drivkrafter, processer av Ingrid Sjöström

Referat från Kulturmiljöfrämjandets första workshop av Agneta Åkerlund

RECENSIONER

ANDERS KALIFF & JULIA MATTES, Tempel och kulthus i det forna Skandinavien. Myter och arkeologiska fakta av Jakob Lindblad

MATS HÖGLUND, Kampen om fredsmilen: kartan som makt- och kontrollinstrument i 1655 års reduktion av Ådel Vestbö Franzen

ESTHER FIHL (red.), The Governor's Residence in Tanquebar: The House and the daily Life of Its People, 1770-1845 av Jonas Monié Nordin