Strindberg och böckerna II

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Strindberg och böckerna II

Hans Lindström

Buy 300 SEK

I Strindberg och böckerna I (1977) förtecknades och kommenterades de bibliotek Strindberg ägde vid tre olika tidpunkter: 1883, 1892 och 1912.

Strindberg och böckerna Il ansluter sig till och kompletterar detta arbete genom att dels registrera hans boklån i offentliga bibliotek, främst lånen i Kungliga biblioteket från 1867 till 1911, dels redovisa de mängder av referenser till böcker och författare som förekommer i alla Strindbergs tryckta verk samt i tryckta och otryckta brev. Registret omfattar även de böcker som är upptagna i bevarade bokhandels- och antikvariatsräkningar.

För förståelsen av Strindbergs författarskap är grundlig kännedom om vad han själv läste en nödvändig förutsättning. Strindberg och böckerna I och Il kartlägger så långt det är möjligt Strindbergs bokkontakter och blir för forskningen ett oumbärligt hjälpmedel när det gäller att orientera sig i det väldiga materialet och snabbt verkställa erforderliga kontroller.