Visuella vändningar

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Visuella vändningar – Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst

Cecilia Lindhé

Buy 300 SEK

Kerstin Ekmans litterära verk pendlar mellan att vara bildbyggande och bildkritiska. De granskar bilder av olika slag såsom målningar, fotografier, filmer och den virtuella verklighetens bilder. Dessa blir verktyg för författarskapets civilisationskritik. Det finns även en tilltro till bilden; att det är möjligt att med ord beskriva den och att den kan levandegöra eller återskapa det förflutna, fånga ögonblicket och frysa tiden. Spänningen mellan bildbyggande och bildkritik är också intimt förbunden med diskussionen om förhållandet mellan ordkonst och bildkonst och Ekman sällar sig här till en lång filosofisk och litterär tradition.

Kerstin Ekman har också producerat film, skrivit filmmanus, arbetat med datorspelsprogrammering och hypertext. Samspelet med andra medier utgör viktiga byggstenar även i det skönlitterära författarskapet. Visuella vändningar kastar nytt ljus över bildens betydelse i Kerstin Ekmans författarskap.