Axess NR 7 2018

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 7 2018 – Framtidstron som försvann

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2018
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

Det offentliga samtalet handlar allt oftare om att ”återupprätta” det ena och det andra snarare än om att lägga ut en lockande kurs in i framtiden. Vad är det som ger det förflutna sådan lockelse?

Skribenter i detta nummer: Håkan Arvidsson, Katarina Barrling, Louise Belfrage, Tobias Berglund, Daniel Bergström, Susanna Birgersson, Per-Arne Bodin, Annika Borg, Elisabeth Braw, Ulrika Carlsson, Annagreta Dyring, Barbro Eberan, Kristian Gerner, Maxim Grigoriev, Thomas Gür, Fredrik Haage, Anna Victoria Hallberg, Ylva Herholz, Pontus Herin, Henrik Höjer, Alf W Johansson, Anders Johnson, Lena Kåreland, Martin Lagerholm, Erik W Larsson, Lisbeth Lindeborg, Ruth Lötmarker, Bengt G Nilsson, Bengt Ohlsson, Tommy Olofsson, Vera Maria Olsson, Emma Ophus, Alfred Sjödin, Jakob Sjövall, Mattias Svensson, Erik Thyselius, Håkan Tribell, Mats Wiklund