Design Stories

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Design Stories

Susanne Eriksson (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Buy 20 SEK

Design Stories Tabloiden adderar fler perspektiv på begreppet storytelling. Tabloiden, med sitt generösa format, är något annat än en utställningskatalog i konventionell mening. Tabloiden erbjuder fördjupningar och reflexioner kring begreppet genom de tre fristående essäerna av poeten och författaren Bob Hansson, Sara Kristoffersson, professor vid Konstfack och Fredrik Torberger, framtidsstrateg på Kairos Future. Texterna förmedlar, var för sig, initierade ingångar att tänka vidare kring. I en expose över (design)företag och varumärkesbyggande ger Sara Kristoffersson inblickar i några av de stora företagens strategier. Fredrik Torberger målar i sin framtidsspaning upp en inte helt komfortabel bild av hur ännu mycket svårare vi kommer att få att värja oss för de "syntetiska" berättelserna som, vare sig vi vill eller ej, påverkar våra beteendemönster. Där kommunikationskanaler och framtidsteknik skapar ändrade förutsättningar. I "En berättelse om vår tids största berättelse." av Bob Hansson uppmärksammas med glasklar kirurgi hur den hårfina gränsen mellan konst/litteratur och reklam/marknadsföring alltmer löses upp. Eller kanske är allt redan upplöst? Bob Hansson tydliggör hur vi blir ofrivilligt annekterade av helt andra berättelser än de som vi själva vill berätta. Anlägg moteld. Lyd uppmaningen från Bob: "Bli poesi."