Saga och Sed 2018

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Saga och Sed 2018 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Gunnar Ternhag (ed.)

Buy 197 SEK

  • Published 2019
  • Type Paperback
  • 145 pages
  • Swedish

Ur Innehållet:

Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2018. Hälsningsord av Preses

Minnesord av preses den 6 november 2018

Bo Lönnqvist: Fideikomissen i Finland

François-Xavier Dillman: Till frågan om den norske konungen Olav Haraldssons fall

Anders Kaliff: Indoeuropéer, arkeologi och gammalt DNA - om rötterna till fornnordisk ritualtradition

Iréne Flygare: När dagboken tystnar. En pratglad dagbok som tiger om nödår, religiösa uppror och emigration och ett dagboksprojekt som fick en transatlantisk fortsättning

Sekreterarens verksamhetsberättelse 2018

Akademiens ledamöter