Turismen och resandets utmaningar

Turismen och resandets utmaningar

Susanna Heldt Cassel (ed.), Sandra Wall-Reinius (ed.)
Series Ymer

Buy 233 SEK

  • Published 2019
  • Isbn 9789198215052
  • Type Hardcover
  • 225 pages

Turism är en betydande del av och drivkraft i den globaliserade ekonomin och konsumtionssamhället där den bidrar till social, ekonomisk och miljömässig förändring, såväl positiv som negativ.

Under de senaste decennierna har inte bara turism och resande ökat världen över utan även forskarnas intresse för turismstudier har ökat markant.

I Ymer 2019 presenteras svensk turismforskning som bedrivs av geografer och antropologer.

De olika kapitlen exemplifierar hur turism kan utveckla och förändra platser, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, i Sverige och genom svenska resenärers turistande utomlands.

Genom de olika bidragen synliggörs möjligheter och utmaningar som turism ger upphov till och hur turism kan förstås som ett globalt och samtidigt lokalt fenomen.