Miljöhistorier

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Miljöhistorier – Personliga, lokala, globala historier om dåtid, samtid och framtid

Anneli Ekblom, Michel Notelid

Buy 200 SEK

  • Published 2012
  • Isbn 9789150623208
  • Type Hardcover
  • 166 pages
  • Swedish

Även miljön har en historia och denna historia har stor relevans för hållbarhetsfrågor idag.

Genom att följa ekologiska skeenden och debatter kring miljöfrågor historiskt närmar sig studenter och forskare här frågor kring miljö, ekonomi och social rättvisa.

Texterna följer förteelser eller olika debatter genom tid både utifrån lokala och globala perspektiv: från Uppsalabornas relation till sopor och vatten och matvanor och sociala roller; eller Sundsvalls hantering av industriavfall; vetets globala miljöhistoria eller konstens roll när det gäller att väcka samhällsdebatt kring miljöfrågor.