Romartida guldsmide i Norden I

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Romartida guldsmide i Norden I – Katalog

Kent Andersson
Series AUN

Buy 200 SEK

  • Published 1993
  • Isbn 9150609580
  • Type Paperback
  • 292 pages
  • Swedish

Ur Innehållet:

Förord

Inledning

Danmark

Norge

Sverige

Finland

Tillägg

Referenser

Förkortningar

English glossary

Inventarienummerregister

Typregister

Ortnamnsregister

Utbredningskartor