Fynden från “Svarta Jorden” på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Fynden från “Svarta Jorden” på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar – Katalog

Erik Sörling
Series AUN, 48

Buy 200 SEK

  • Published 2018
  • Isbn 9789150627152
  • Type Hardcover
  • 387 pages
  • AUN, 48
  • Swedish

Hjalmar Stolpes grävningar i "Svarta jorden" på Björkö på 1870-talet resulterade i ett stort antal fynd som längre låg ouppackade på Historiska museet i Stockholm. Museets amanuens Erik Särling blev 1951 färdig med manuskriptet till en katalog, illustrerad med egna teckningar, som dock aldrig trycktes.

Nära 150 är efter Stolpes arkeologiska pionjärinsatser bedrivs Birkaforskning intensivare än någonsin. Denna volym, som återger Särlings katalog redigerad och tematiskt uppställd, är avsedd som ett bidrag till kunskapsunderlaget .