Fynden från “Svarta Jorden” på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Fynden från “Svarta Jorden” på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar – Studier, Äldre uppgifter

Series AUN, 49

Buy 200 SEK

  • Published 2018
  • Isbn 9789150627169
  • Type Hardcover
  • 89 pages
  • AUN, 49
  • Swedish

Hjalmar Stolpes grävningar i "Svarta jorden" på Björkö på 1870-talet resulterade i ett stort antal fynd. Denna volym innehåller dels ny forskning som baserar sig på fynden - med bidrag av AnneSofie Gräslund, Johan Callmer, Eva Hyenstrand och Gert Rispling. Dels återges här äldre opublicerade manuskript (med kommentarer) av Birkaforskaren Gustaf Hallström.

Skriften utges samtidigt med att Erik Särlings katalog över fynden från dessa undersökningar för första gången publiceras .