Ackulturation och kulturkonflikt

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Ackulturation och kulturkonflikt – Fyra essäer om järnåldersmentalitet

Frands Herschend
Series OPIA, 38

Buy 200 SEK

  • Published 2005
  • Isbn 915061827X
  • Type Paperback
  • 116 pages
  • OPIA, 38
  • Swedish

I våra dagars Nordvästeuropa, i nationalstatens sammanbrott, är perioden 300-1300 den första som måste monteras ned och belysas på nytt. Här i detta tidsrum har vi nämligen skapat oss ett urhem och en sagatid som med sitt dunkel och sina litterära kvaliteer varit ideologiskt produktivt särskilt under nationalstatens höjdpunkt.

Den period som omfattar yngre järnålder och vikingatid måste dessutom göras lång eftersom den skall täcka in den tid det tog att utveckla dess viktigaste sociala fenomen: den vitt spridda kulturtradition som under järnåldern kännetecknar och utvecklar en självmedveten överklass. Så småningom överges denna kulturtradition snabbt och det sker tidigt i Frankrike och England, senare i Friesland och Sydskandinavien och ännu senare i en periferi som Island.

Perioden rymmer med andra ord ett större europeiskt kulturfenomen, ett kultursammanbrott, som kan förstås bl.a. i termer av ackulturation och kulturkonflikt.