Kultledare i fornskandinavisk religion

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Kultledare i fornskandinavisk religion

Olof Sundqvist
Series OPIA

Out of stock

  • Published 2007
  • Isbn 9789163320668
  • Type Paperback
  • 272 pages
  • Swedish

FÖRKRISTNA SKANDINAVISKA KULTLEDARE och religiösa specialister har översiktligt behandlats i allmänna handböcker och artiklar som rör fornskandinavisk och germansk religion. Ett mer omfattande religionshistoriskt arbete om dem saknas dock i forskningen. Artiklarna i den här boken syftar till att delvis fylla ut detta tomrum. Här diskuteras olika aspekter av kultledare i den fornskandinaviska religionen. Vilka rituella funktioner hade de? Vilka platser uppträdde de på och vilka rituella attribut förknippades de med? Dessutom behandlas frågor som rör kultledarnas yrkesmässiga specialisering, position i samhället och legitimeringsgrunder. En annan viktig fråga handlar om kön. Var det bara män som officierade i den gemensamma kulten? Den tidsmässiga avgränsningen är yngre järnåldern (400-1050 e.Kr.). Under den tidsperioden var den fornskandinaviska religionen påverkad av andra kulturer och religioner. Därför studeras kultledarna här även ur ett religionsmötesperspektiv.

Olof Sundqvist är universitetslektor i religionshistoria vid Högskolan i Gävle. Hans forskning har främst berört den fornskandinaviska härskarideologin, kultledare samt den romerska religionens inflytande på germansk religion. Han har skrivit boken Freyr's Offspring. Rulers and Religion in Ancient Svea Society (2002) och tillsammans med Anders Kaliff monografin Oden och Mithraskulten. Religiös ackulturation under romersk järnålder och Jolkvandringstid (2004).