I bronsålderns gränsland

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

I bronsålderns gränsland – Uppland och frågan om östliga kontakter

Karin Ojala
Series OPIA, 61

Buy 200 SEK

  • Published 2016
  • Isbn 9789150626131
  • Type Paperback
  • 285 pages
  • OPIA, 61
  • Swedish

Sedan tidigt 1900-tal har frågan om kontakter och interaktion under yngre bronsålder mellan Mälardalen och områden österut - särskilt Finland, Baltikum och Ryssland - varit av stor betydelse i den arkeologiska forskningen. De arkeologiska diskussionerna om kontakter mellan "Öst" och "Väst" har på många sätt påverkats av den föränderliga politiska situationen under 1900-tal och tidigt 2000-tal.

Denna avhandling undersöker hur bilder av den yngre bronsåldern i Mälardalen, och i synnerhet Uppland, har formats från sent 1800-tal till i dag, och hur föreställningar om östliga kontakter har påverkat tolkningarna av bronsålderns Uppland. I avhandlingen ingår delstudier av arkeologiskt material, bland annat bronsyxor, keramik och gravskick, samt en specialstudie av Broby, en yngre bronsålderslokal utanför Uppsala. Ett särskilt fokus i avhandlingen ligger på Volga-Kama området i Ryssland och arkeologisk forskning i Ryssland och Sovjetunionen.