Husbyggande i Östra Mellansverige 750-1100 e. Kr.

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Husbyggande i Östra Mellansverige 750-1100 e. Kr. – Förändringsprocesser i byggtraditionen

Karin Rosberg
Series OPIA, 68

Buy 350 SEK

  • Published 2019
  • Isbn 9789150627725
  • Type Paperback
  • 351 pages
  • OPIA, 68
  • Swedish
View photos from the book »

Årtusendens byggnadssätt med inre rader av bärande stolpar avlöstes under vikingatiden successivt av hus med bärande ytterväggar, först med ramverk och senare med knuttimring. Boken beskriver och analyserar dessa förändringsprocesser och deras olika förutsättningar och förlopp med inneboende drivkrafter och impulser utifrån. Ramverk utan jordgrävning uppträdde och blev vanligt betydligt tidigare i mellersta och norra Sverige än i Sydskandinavien. Boken behandlar Mälar-dalen, men jämförelser görs också med Östergötland, Dalarna och Norrland, och för knuttimringens del med det ryska området och med Norge.