Den engelska underrättelseverksamheten rörande Sverige under 1700-talet

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Den engelska underrättelseverksamheten rörande Sverige under 1700-talet – En studie i Londonkabinettets politiska spionage med särskild hänsyn tagen till åren 1770-1772

Helle Stiegung

Buy 106 SEK

  • Published 1961
  • Type Paperback
  • 86 pages
  • Swedish