Axess NR 8 2007

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 8 2007 – Public service?

Johan Lundberg (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2007
  • Type Paperback
  • 68 pages
  • Swedish

Under de senaste decennierna har svensk television förändrats i riktning mot ökad kommersialisering. Därmed väcks frågor om förutsättningarna för public service och dess framtid.