Axess NR 1 2008

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 1 2008 – Religionens återkomst

Johan Lundberg (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2008
  • Type Paperback
  • 76 pages
  • Swedish

För några decennier sedan framstod frågan om tro och vetande som slutdiskuterad. Men en längtan efter allvar och efter ingångar till de stora livsfrågorna har gjort att religionerna fått förnyad aktualitet.