Axess NR 2 2008

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 2 2008 – Tankesmedjorna tar över

Johan Lundberg (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2008
  • Type Paperback
  • 76 pages

Politikens idéer och värderingar bestäms inte längre av partimedlemmar, ideella organisationer och folkrörelser. Opinionsbildningen sköts numera av en yrkeskår utanför parti väsendet. Axess gör studiebesök i tankesmedjornas värld, i Washington och Stockholm.