Axess NR 4 2008

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 4 2008 – Det moderna klansamhället

Johan Lundberg (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2008
  • Type Paperback
  • 76 pages
  • Swedish

Betoning av den egna identiteten och frav på särbehandling leder lätt till exkludering och öppna motsättningar. På en rad områden utmanas samhällets institutioner av klanbildningsar där lojaliteten till den egna gruppens normer och regler sätts i centrum.