Axess NR 5 2008

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 5 2008 – Sämst i klassen

Johan Lundberg (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2008
  • Type Paperback
  • 76 pages
  • Swedish

I mitten av 1960-talet låg svensk skola i världstopp. Idag präglas den av desillusionerade lärare och svagpresterande elever. Vad var det som hände?