Axess NR 6 2008

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 6 2008 – Imperiet slår tillbaka

Johan Lundberg (ed.)
Series Axess magasin, 6 2008

Buy 65 SEK

  • Published 2008
  • Type Paperback
  • 76 pages
  • Axess magasin, 6 2008
  • Swedish

Den ryska utvecklingen har alltid varit svårbedömbar. Historia, kultur, religion och politik samspelar i en ofta oöverblickbar process. Idag står, som så ofta förr, statens auktoritet och inflytande i centrum.