Axess NR 7 2008

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 7 2008 – Skönhetens tabu

Johan Lundberg (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2008
  • Type Paperback
  • 76 pages
  • Swedish

Allt sedan Kants dagar har skönheten uppfattats som ett tabu för den seriöse konstnären. Men vad händer med estetik som byggs upp enbart kring negativa kategorier som normbrott och gränsöverskridande? Och finns det i nuet motrörelser till avantgardets föråldrande estetik?