Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 77 2019

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 77 2019

Jesper Larsson (ed.), Anders Wästfelt (ed.)

Buy 225 SEK

I DETTA NUMMER:

Markanvändningens mångfald, Farming by fire in north-eastern Småland, Svedjebruket i Syd- och Mellansverige före den agrara revolutionen, Græsplænen gennem 100 år i Danmark - samfundsværdi og dyrkningskultur, En gårdsägarförening i industrialismens Sundsvall 1897 - 1909, Ungkarlsfenomenet - eller hur tid och tidpunkt spelar skilda roller vid förvaltning av jordbrukslandskap

PÅGÅENDE FORSKNING: Referensverket Det Medeltida Sverige - en lägesrapport

RECENSIONER