Axess NR 2 2020

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 2 2020 – Framtidstro

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2020
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

TEMA: FRAMTIDSTRO

Pessimismen i Sverige är rekordstor. Vad krävs för att trenden ska vändas?

Skribenter i detta nummer: David Andersson, Mats Bergstrand, Nicklas Berild Lundblad, Susanna Birgersson, Petter Birgersson, Annika Borg, Elisabeth Braw, Stephen Castle, Ann-Sofie Dahl, Ulf Ellervik, Jonas Elvander, Maria Engqvist, Inger Enkvist, Fredrik Erixon, Göran Frankel, Johan Frostegård, Helena Granström, Naod Habtemichael, Andreas Henriksson, Karin Henriksson, Edvard Hollertz, Torbjörn Hållö, Emma Jaensson, Fredrik Johansson, Lena Kåreland, Erik W Larsson, Katrine Marçal, Anders Mathlein, Henrik Nilsson, Bengt Ohlsson, Roland Poirier Martinsson, Carl Rudbeck, Charlotta Seiler Brylla, Jakob Sjövall, Jenny Sonesson, John Swedenmark, Özge Öner, Petra Östergren