Axess NR 3 2020

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 3 2020 – När ledarskapet sviktar

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2020
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

TEMA: När ledarskapet sviktar

Önsketänkande och senfärdighet i politiska kretsar är en nyckelförklaring till att oordningen kunnat växa och pessimismen breda ut sig. Men problemen bottnar också i samhällsplanerarnas övermod och medierna ovilja att se verkligheten i vitögat.

Skribenter i detta nummer: Christian Abrahamsson, Wilhelm Agrell, Susanna Birgersson, Martina Björk, Annika Borg, Ulrika Carlsson, Adam Cwejman, Jenny Danielsson, Torbjörn Elensky, Bo Eriksson, Mats Fält, Maxim Grigoriev, Ylva Herholz, Jörgen Huitfeldt, Fredrik Johansson, Agnes Karnatz, Erik W Larsson, Louise Lennartsson, Gustaf Lewander, Charlotta E Lindell, Stig-Björn Ljunggren, Henrik Lundberg, Margareta Melén, Karlis Neretnieks, Bengt Ohlsson, Katarina O’Nils Franke, Hans-Åke Persson, Carl Rudbeck, Ninna Rösiö, Peter Santesson, Jakob Sjövall, Gunnar Sonesson, Lars Stjernkvist, Mikael Timm, Johan Tralau