Religion (sv)

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Religion (sv) – Perspektiv från Engelsbergsseminariet 2014

Kurt Almqvist (ed.)

Buy 151 SEK

  • Published 2020
  • Isbn 9789188717221
  • Type Hardcover
  • 351 pages
  • Swedish

Trots Friedrich Nietzsches berömda tillkännagivande var Gud inte död. I dag bekänner sig majoriteten av världens befolkning till en tro av något slag. Det är omöjligt att förstå politik och internationella relationer om man inte tar med religionen i bilden.

Essäerna i denna bok bygger på 2014 års Engelsbergskonferens med rubriken Religion. De granskar religionens roll i samhället från antiken till våra dagar. De undersöker också religionen som en del av människans villkor och hur den manifesterar sig som individuell erfarenhet, eller som William James uttryckte det, "individernas känslor, handlingar och upplevelser i ensamhet, i den mån de anser sig stå i relation till vad de än betraktar som gudomligt".